VÕRKTURUSTUS

Võrkturustus (MLM ehk Multi-Level Marketing, sageli nimetatakse mitmetasandiliseks turustuseks) on võimalus omaenda äri ülesehitamise teel teenida sissetulekut kas osalise või paindliku täistööajaga. Võrkturustuse võimalust pakuvad mitmed ettevõtted, kuid vähestel neist on ette näidata aastatega väljakujunenud äritavad ning pikaajaline stabiilsus. Forever Living Products on tegutsenud pea 30 aastat ning on selle aja jooksul üle 8 miljoni edasimüüjaga tõestanud oma toodete kvaliteeti ja oma äriplaani edukust.

MIS ON VÕRKTURUNDUS või MULTI-LEVEL-MARKETING (MLM)?

Struktuuri sarnasuse tõttu mõlemas turundusplaanis näevad inimesed petlikku seost terminite "Multi- Level-Marketing" ja "Püramiidskeem" ja neisse investeeringute vahel.

PÜRAMIIDSKEEMI SELGITUS

Isik proovib veenda "Mari", et investeerides 600 EUR, saab ta liituda "X" programmiga.
Mari peab seejärel otsima vaid 3 inimest, kes soovivad igaüks "investeerida" 600 EUR koos temaga, et teenida endale "XXX %" tagastust esialgse investeeringu eest. Rohkem ei peagi midagi tegema.
Skeem toimib, kuni leidub kergeusklikke inimesi!

Sellise meetodiga aga pole võimalik teenida raha, sest selline skeem on tehniliselt pettus ja seega tuleb seda takistada.

MULTI- LEVEL-MARKETING SELGITUS

Multi-Level-Marketing ettevõte pakub tooteid müügiks ja võimalust kõigile tööks edasimüüjana. Sa tood ettevõttesse uusi edasimüüjaid (alaliin) ja aitad neil saavutada edu julgustades neid kvailifitseeruma kõrgematele tasemetele. See ei ole "kiirelt- rikkaks" protsess, edu tuleb läbi isikliku panuse. Sa võid ka lihtsalt tooteid müüa ja teenida jaemüügi kasumit oma läbimüügilt, ilma et arendaksid alaliini.

Järgnev nimekiri aitab Teil võrkturustuses orienteeruda ning toob ära põhijooned, mida võrkturustusettevõtte puhul silmas pidada.

Korraliku võrkturustusettevõtte tunnused

1. Kvaliteetsed tootedÄritegevuses on üks olulisemaid aspekte tugeva, ühtse nimetaja alla kuuluva tootesarja olemasolu. Äärmiselt raske on olla usaldusväärne müüja, kui ühel hetkel pakkuda müügiks veefiltreid ja järgmisel näiteks kingi. Ettevõttel peavad olemas olema kvaliteettooted, mida meenutatakse veel kaua pärast mingi hinna- või kogusesoodustuse pakkumist. Otsige turuliidrit, kelle toodete kvaliteet on end tõestanud.

2. Keegi ei pääse möödaTeie võrgus madalamal tasemel olev edasimüüja ei pääse kunagi teist mööda kõrgemale positsioonile. Kui selline edasimüüja töötab tublisti ja tekitab suure käibe, lükkab ta Teid ametikõrgendust saades automaatselt järgmisele, kõrgemale tasandile. Jälgige, kas on tegemist äriplaaniga, mis premeeribTeid ärisse superstaaride kaasamise eest.

3. Ametialanduste puudumine Edasimüüjat ei saa passiivse müügitegevuse eest ametis madalamale tasandile viia. Kui edasimüüja on kord juba mingile tasandile edutatud, siis sinna ta jääb. Hea turustusplaan võimaldab vajaduse korral aja mahavõtmist.

4. Boonuste maksmine toodete jaemüügihinnaltBoonust tuleb maksta toodete jaemüügihinnalt, mitte edasimüüja jaoks mõeldud hulgihinnalt. See tähendab edasimüüjale suuremat sissetulekut.

5. Pikaajaliselt stabiilne rahaline seisHead võrkturustusettevõtet iseloomustab alati pidev ning tõhus kasv. Tihti on abiks, kui jälgida ettevõtte vahendite paigutamise mitmekesisust. Jälgige samuti ettevõtte müüginumbreid ajalises plaanis, et saada teavet ettevõttu kasvu, müüginumbrite ja edasiste prognooside kohta. Veel on kasulik jälgida ettevõtte arengut alates selle asutamisest.

6. Vähemalt 5-aastane kogemusSoliidsel võrkturustusettevõttel peaks olema vähemalt 5-aastane tegutsemiskogemus ning kajastuma peaksid ettevõtte pidevalt suurenev käive. Esimese kriitilise 18 kuu jooksul jääb pinnale ettevõte, millel on kindlakäeline juhtkond, tugev äriplaan, motiveeritud edasimüüjad ning kvaliteetsed tooted.

7. Mitmekülgsed teenimisvõimalusedKui edasimüüjale pakutakse mitmesuguseid võimalusi, tulevad esile võrkturustuse eelised oma aja planeerimisel: võimalus töötada kas täis- või osalise tööajaga, samuti kodus töötamise võimalus. Võrkturustuses töötamise põhieelis on teenimisvõimaluste mitmekesisus. Hea võrkturustusettevõtte valimisel on mõttekas valida selline ettevõte, mis pakub kasumi jagamist, juhiboonust ja sissetulekut müügivõrgu edukuselt.

8. KulukaubadVõrkturustuses on ideaalseteks müügiartikliteks kulukaubad, mille müümisel on suhteliselt lihtne üles ehitada püsiklientuur, kes soovib otsasaanud toote asemele uut osta. Aktiivsed püsikliendid on efektiivse võrkturustusäri võtmeisikud. See on aga saavutatav üksnes juhul, kui neile on pakkuda kvaliteetseid tooteid. Väga raske on näiteks esindada firmat, mis pakub müügiks kodumajapidamise jaoks mõeldud turvaseadmeid.

9. Laialdane tugivõrgustikLaialdane tugivõrgustik on võrkturustuses töötamisel hädavajalik. Edasimüüjale on oma äritegevuse edukaks ülesehitamiseks oluline mitmekesise müügitoe olemasolu, alates edasimüüjate nõustamiskeskustest kuni koolituste ja premeerimissüsteemideni. Teie äriedu mõjutab otseselt ettevõtte edukust, seega peavad ettevõtte meetmed edasimüüjate toetamiseks seda põhimõtet toetama.

10. Rahvusvaheline levikEttevõte, mis on end üleilmselt tõestanud, näitab üles arengut, usaldusväärsust ning fakti, et tema tooted on kvaliteetsed. See kajastub ettevõtte mitme aasta tegevustulemustes. Enamus rahvusvahelisel areenil tegutsevaid ettevõtteid on stabiilsed ning omavad laialdasi kogemusi.